A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Івано-Шийчинська гімназія" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

Протидія булінгу

Кейс документів.

Конвенція про права дитини

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

Лист МОН України 29.01.2019 №1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти,педагогічних працівників щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню)””

Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 “Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини”

Наказ МОН від 28.12.2019 №1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) тазастосування щодо запобігання булінгу”

План заходів щодо запобігання булінгу (цькування)

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на:-         навчання упродовж життя та академічну мобільність;-         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;-         якісні освітні послуги;-         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;-         відзначення успіхів у своїй діяльності;-         свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;-         безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;-         повагу людської гідності;-         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;-         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;-         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;-         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.Учні як здобувачі освіти зобов’язані:–         виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;-         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;-         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;-         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.Здобувачам освіти забороняється:допускати прояви грубості, вульгарності;палити у приміщеннях і на території навчального закладу;використовувати петарди;вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;псувати державне, громадське та особисте майно.ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ для здобувачів освіти– Учень приходить у школу за 15-20 хвилин до початку занять, охайний, одягнутий відповідно до вимог ділового стилю, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя.- Забороняється приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої тютюнові вироби, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути;- забороняється вживання непристойних виразів і жестів;- забороняється без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) йти зі школи та її території в урочний час;- у разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях;- фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;- не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках;- учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмо;- учень повинен належним чином вести щоденник, пред’являти його на першу вимогу вчителя.ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХЧас перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки.Під час перерви учень зобов’язаний:– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;- вийти з класу, якщо попросить учитель;- підкорятися вимогам чергового учня чи учителя.- забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.- забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
– категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
– на перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

            3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

            4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

          5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень